Svetski dan astme

Procenjuje se da je od bronhijalne astme u 2019. godini obolelo 262 miliona ljudi, od čega je njih 461.000 letalno završilo.  

Na globalnom nivou, 5. maja, obeležen je Svetski dan astme. Prvi put, ovaj dan je obeležen 1998. godine, a od tada je postao jedan od najvažnijih svetskih događaja o podizanju svesti i obrazovanju pojedinaca o bronhijalnoj astmi. 

GINA* (The Global Initiative for Asthma)  je ovogodišnji Svetski dan astme, obeležila temom „Otkrivanje zabluda o astmi“, sa namerom rešavanja uobičajenih mitova i zabluda u vezi sa bronhijalnom astmom koji ograničavaju obolele da uživaju optimalnu korist od najvećeg napretka u lečenju ovog stanja. 

Jedna od najvećih zabluda je da osobe obolele od bronhijalne astme NE mogu da se bave sportom. Istina je zapravo drugačija:  Kada je bronhijalna astma dobro kontrolisana, oboleli MOGU da vežbaju, pa čak i da se bave vrhunskim sportom. 

GINA kroz svoju poslednju verziju vodiča „Globalna strategija za upravljanje i prevenciju astme“ (2021), daje veoma značajne odgovore na pitanja korelacije bronhijlane astme i aktuelne pandemije COVID-19. 

*GINA (The Global Initiative for Asthma) je jedna od najznačajnijih, organizacija koja se bavi astmom, osnovana 1993. uz podršku Svetske zdravstvene organizacije.

Izvor: World Health Organization (WHO): Astma, 2 May 2021, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma. The Global Initiative for Asthma (GINA):  World Asthma Day 2021, https://ginasthma.org/wad/. Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2021 update), What’s new in GINA 2021, https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2021/04/Whats-new-in-GINA-2021_final.pdf.

Global Strategy for Asthma Management and Prevention (Updated 26 April 2021)

What’s new in GINA 2021?
Izvor: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2021/04/Whats-new-in-GINA-2021_final.pdf

Da li osobe sa bronhijalnom astmom imaju povećan rizik oboljevanja ili razvoja težih formi COVID-19?
– Čini se da osobe sa bronhijalnom astmom nemaju povećan rizik od COVID-19, a sistematski pregledi nisu pokazali povećan rizik od teškog oblika  COVID-19 kod ljudi sa dobro kontrolisanom, blagom do umerenom astmom.

Da li osobe sa bronhijalnom astmom imaju povećan rizik od smrti povezane sa COVID-19?
– Generalno, osobe sa dobro kontrolisanom bronhijalnom astmom nisu u povećanom riziku od smrti povezane sa COVID-19 (Villiamson, Nature 2020; Liu et al. JACI IP 2021).
– Međutim, rizik od smrti od COVID-19 veći je kod osoba kojima je nedavno bio potreban oralni kortikosteroid (OCS) za bronhijlanu astmu (Villiamson, Nature 2020) i kod hospitalizovanih pacijenata sa teškom formom bronhijalne astme (Bloom, Lancet Respir Med 2021). 

Kakav je efekat na upravljanje bronhijalnom astmom?
– Važno je nastaviti sa dobrim upravljanjem bronhijlanom astmom (kao što je opisano u izveštaju GINA), strategijom dobre kontrole simptoma, smanjenjem rizika od ozbiljnih pogoršanja i minimizacijom potrebe za OCS. 

Da li je bilo više pogoršanja bronhijalne astme tokom pandemije?
– Ne. Tokom 2020. godine mnoge zemlje su primetile smanjenje pogoršanja bronhijalne astme i bolesti povezanih sa gripom. Razlozi nisu tačno poznati, ali mogu biti rezultat pranja ruku, nošenja maski i socijalnog/fizičkog udaljavanja koje je smanjilo učestalost drugih respiratornih infekcija, uključujući grip.

Da li su vakcine protiv COVID-19 proučavane kod osoba sa astmom?
– Da. Mnoge vrste COVID-19 vakcina su proučavane i koriste se širom sveta. 
– Vremenom će se pojaviti novi dokazi, uključujući i osobe sa bronhijalnom astmom. 

Prilikom primene COVID-19 vakcine primenjuju se uobičajene mere predostrožnosti prilikom vakcinacije, na primer:
– Pitajte da li pacijent ima istoriju alergije na bilo koju komponentu vakcine.
– Ako pacijent ima temperaturu ili neku drugu infekciju, odložite vakcinaciju dok se ne ozdravi.

Trenutno, na osnovu rizika i koristi, u sa gore navedenim oprezom, GINA preporučuje vakcinaciju protiv COVID-19 za osobe obolele od bronhijalne astme. 

Nakon vakcinacije protiv COVID-19
– Trenutni savet američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) je da osobe koje su u potpunosti vakcinisane protiv COVID-19, treba da nastave da nose zaštitnu masku u okruženju sa više ljudi. 

Vakcinacija od gripa
– Podsetite osobe sa bronhijalnom astmom na godišnju vakcinaciju protiv gripa.
– CDC preporučuje razmak od 14 dana između vakcinacije protiv COVID-19 i vakcinacije protiv gripa.

COVID-19 vakcinacija i biološka terapija
– Predlažemo da se biološka terapija i vakcina protiv COVID-19 NE primenjuju istog dana, tako da se neželjeni efekti bilo kog uročnika mogu lakše razlikovati.

Leave a reply