FLONIVIN® BABY

Koristi se kod dece i odojčadi sa dispeptičnim poremećajem, aerofagije i kolika, i gastroenteričnog meteorizma.

Flonivin baby je medicinsko sredstvo za lečenje u slučaju:
– dispeptičnih poremećaja
– gastroenteričnog meteorizma
– aerofagije i kolika
kod dece i odojčadi.

Leave a reply