GALENIKA UZ PODRŠKU FILOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU OBELEŽAVA DAN MATERNJEG JEZIKA: MOJA KOZA ILI MOJA KOŽA?

Beograd, 21. februar 2022. godine Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, farmaceutska kompanija Galenika, u partnerstvu sa Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, organizovala je društveno odgovornu kampanju pod nazivom „Moja koza / koža”, kojom se želi promovisati ispravno pisanje i poštovanje pravopisnih normi srpskog jezika.

Svedoci smo toga kako nove tehnologije utiču na upotrebu jezika. Jezik kao osnovna civilizacijska tekovina trpi brojne promene, što je posebno vidljivo među mlađim generacijama. Usled upotrebe mobilnih telefona i digitalnih aplikacija za razmenu poruka korisnici se, umesto jezikom, često služe emotikonima, dok dvoazbučnost uglavnom sasvim zanemaruju. Ide se i korak dalje, pa se često izostavljaju interpunkcijski znakovi, kao i dijakritički znakovi iznad slova Č, Ć, Ž, Š (tzv. „kvačice i kukice“).

Kroz projekat „Moja koza / koža“ kompanija Galenika, uz podršku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, obraća se mladima kako bi im skrenula pažnju na značaj jezika i njegovu ispravnu upotrebu.

„Nizom vizualnih ilustracija kroz prikaze – koze, koje smo objavili putem bilborda i društvenih mreža, uz šaljiv i moderan narativ koji je blizak mlađoj publici, promenili smo smisao rečenica izostavljanjem kvačica iznad slovnih karaktera. Sugestivne ilustracije pomažu da se smisao rečenica teže razume. Cilj nam je bio da se mladi zainteresuju i zapitaju – zašto koza? Odgovor u vidu pravopisne korekcije usledio je kroz drugi talas ilustracija i teksta sa ispravnim pravopisom“, izjavila je Jelena Stojanovski, menadžer marketinga u Galenici.

„Moderne tehnologije donose izazove srpskom jeziku i pravopisu, a jedan od njih tiče se upotrebe dijakritičkih znakova. Dijakritički znakovi, kao obeležja od kojih zavisi izgovor nekog glasa i koji unose razliku između pojedinih latiničnih slova i reči, važan su deo pravopisa i srpskog jezika. Oni omogućavaju da otkucane poruke obezbede tačnost i nedvosmislenost, a njihovo nekorišćenje može u potpunosti da promeni smisao neke reči i izazove zabunu. Na ovu temu je u priručniku Zanimljiva gramatika istaknuti lingvista i profesor Milan Šipka prepričao anegdotu o ‘Kremi za nežne koze’. Verujemo da će akcija Moja koza / koža osvestiti mlade da obrate veću pažnju na pravopis’’, zaključila je prof. dr Iva Draškić Vićanović, dekan Filološkog fakulteta.

Leave a reply