Služba za istraživanje i razvoj

Služba za istraživanje i razvoj predstavlja centar znanja i iskustva sa različitim obrazovnim profilima zaposlenih iz oblasti farmacije, tehnologije, hemije, fizičke hemije. Timovi istraživača fokusiraju svoj rad prvenstveno na razvoj generičkih lekova. Novim lekovima Galenika širi portofolio proizvoda i širi terapijsku pokrivenost. Galenika se od osnivanja oslanja na sopstvena istraživanja i razvoj, što je tokom svih godina postojanja garancija pouzdanosti i kvaliteta njenih proizvoda.

Služba za istraživanje i razvoj je nosilac zadataka istraživačkog rada u osvajanju tehnoloških procesa za farmaceutske proizvode, poboljšanju postojećih tehnoloških postupaka, izradi, usavršavanju i primeni analitičkih postupaka, izradi predloga standarda, razvijanju novih preparata i ostalih zadataka od vitalnog značaja za celokupnu delatnost Galenike.

KLJUČNE AKTIVNOSTI

Osnovni ciljevi istraživanja i razvoja su razvijanje tehnologija za proizvodnju različitih farmaceutskih oblika
i sprovođenje svih ispitivanja i istraživanja neophodnih za dobijanje odobrenja za stavljanje lekova u promet.
Gotovo kompletan asortiman proizvoda kompanije je rezultat sopstvenog razvoja,
a Galenikini proizvodi se prodaju pod sopstvenim zaštićenim imenima ,,brand name’’.

Nagrade i priznanja

Ogromna posvećenost eksperata Istraživanja i razvoja naučno istraživačkom radu rezultirala je brojnim nagradama, na domaćim i inostranim izložbama, što je jasan indikator znanja i stručnosti, kao i očigledan indikator dobrog poslovanja.

Međunarodna Izložba pronalazača Beograd 2021:

Zlatna medalja za rad „Oligovitâ Q10 kapsule”, autora B.Grujić, A.Janjić, S.Božović

19. Međunarodna izložba inovacija ARCA 2021, Zagreb:

Zlatna medalja za rad „Oligovitâ Q10 kapsule”, autora B.Grujić, A.Janjić, S.Božović

Izložba pronalazaštva i novih tehnologija NEW TIME 2019, Sevastopolj, Ruska Federacija:

Zlatna medalja za rad “Telmisartan-meglumine solid dispersions: influence of physico-chemical characteristics on telmisartan intrinsic dissolution” autora Branka Grujić, Nebojša Cvetković, Đorđe Medarević, Jelena Kondić, Svetlana Ibrić

Međunarodna Izložba pronalazača INOVAMAK 2019 , Severna Makedonija:

Zlatna medalja za rad “Telmisartan-meglumine solid dispersions: influence of physico-chemical characteristics on telmisartan intrinsic dissolution” autora Branka Grujić, Nebojša Cvetković, Đorđe Medarević, Jelena Kondić, Svetlana Ibrić

35. Međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna ,,Pronalazaštvo Beograd 2018``, Srbija:

Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle. Branka Grujić, Nebojša Cvetković, Maja Stojanović, Svetlana Ibrić za rad ,,Masking The Unpleasant Taste Of The Api Donepezil Hydrochloride In Formulation Of Orodispersible Tablets’’

Međunarodna izložba tehničkih inovacija, patenata i pronalazaka ,,Invent Arena’’, Češka Republika:

Zlatna medalja Branka Grujić, Nebojša Cvetković, Maja Stojanović, Svetlana Ibrić za rad ,,Masking The Unpleasant Taste Of The Api Donepezil Hydrochloride In Formulation Of Orodispersible Tablets’’

13. Međunarodna izložba pronalazača - 13. International Salon of Inventions and New Technologies ,,New Time’’, Sevastopolj, Ruska Federacija:

Zlatna medalja Branka Grujić, Nebojsa Cvetković, Maja Stojanović, Svetlana Ibrić, za rad ,,Formulation and quality assessment of orodispersible tablets with a taste-masked donepezil hydrochloride’’

Međunarodna izložba pronalazača - International Salon of Inventions and New Technologies ,,Inovamak’’, Skoplje, Makedonija:

Zlatna medalja Branka Grujić, Nebojsa Cvetković, Maja Stojanović, Svetlana Ibrić, za rad ,,Masking The Unpleasant Taste Of The Api Donepezil Hydrochloride In Formulation Of Orodispersible Tablets’’

Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, Beograd, Srbija:

Diploma za ,,AEROGAL® sirup, stabilna tečna formulacija desloratadina„. Autori: Jelena Pešić, Bojan Pavlović, Brankica Selaković, Tamara Denić, Andrijana Nadoveza Salatić

33. Međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna ,,Pronalazaštvo-Beograd 2013``:

Zlatna medalje sa likom Nikole Tesle, Udruženja pronalazača i inovatora Republike Srbije za pronalazak: „Formulacija i tehnologija izrade AEROGAL® SIRUPA 0,5 mg/ml„. Autori: Jelena Pešić, Bojan Pavlović, Brankica Selaković, Aleksandra Marković, Tamara Denić, Andrijana Nadoveza, Aleksandra Spasić, Dijamanda Dželetović, Valentina Vranić, Irena Homšek

32. Međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna ,,Pronalazaštvo-Beograd 2012“:

Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle, Udruženja pronalazača i inovatora Repuiblike Srbije za pronalazak „Stabilna formulacija film tableta sa desloratadinom„ autora Grujić B, Marić Lj, Homšek I.