Mednarodno podjetje in regionalni lider, ki zagotavlja farmacevtske izdelke, zasnovane z namenom izboljšanja kakovosti življenja.

Ustvarjanje dodane vrednosti za uporabnike, strokovno javnost, zaposlene in delničarje z zastavljanjem najvišjih industrijskih standardov in z uporabo več-desetletnih izkušenj pri nudenju inovativnih rešitev v farmacevtskem poslovanju.

NAŠE VREDNOTE

 • Povem, kar mislim, naredim, kar rečem.
 • Vedem se v skladu s pravili, tudi, če me nihče ne vidi, in ščitim interese ter ugled podjetja.
 • Sem pošten, pravičen in spoštujem različnost in mnenja drugih.
 • Zavedam se svoje vloge in nalog in sem odgovoren za doseganje pričakovanih rezultatov v zadanih in dogovorjenih rokih.
 • Odgovarjam za svoje ravnanje in za vse, kar storim oziroma česar ne storim, in spoštujem svojo obljubo.
 • Dajem povratne informacije in sem odprt za prejemanje in iskanje povratnih informacij od drugih.
 • Sem pošten, ravnam pregledno in sem zavezan delati tisto, kar je v najboljšem interesu podjetja.
 • Sprejmem posledice svojih odločitev in napak ter se iz njih učim.
 • Odprt sem za konstruktiven razgovor ob dejstvih in predlogih in sem pripravljen jasno povedati svoje mnenje.
 • Sem pripravljen usvojiti in sprejeti nepopularne, nujno potrebne odločitve zaradi trajnostne rasti podjetja.
 • Pripravljen sem podvomiti o splošno sprejetih rutinah in raziskovati nove načine za doseganje nenehnih izboljšav v vsem, kar počnemo.
 • Pripravljen sem pomagati drugim in jih opogumljati, da bodo verjeli, poskušali, delali in govorili več in se ukvarjali s spremembami.
 • Možno je! Sprejmem izzive v korist svojega osebnega razvoja in zato, da bom prispeval k uspehu podjetja.
 • Na voljo sem za interakcijo, pomoč in izmenjavo znanja s sodelavci.
 • Navdihujem druge, tako da sem jim za zgled.
 • Sodelavcem priznavam dosežke, skupaj praznujemo uspehe.
 • Pripravljen sem vključiti druge kolege v projekte in naloge, ki jih zanimajo ter jim pomagati, da bi se naučili novih stvari.
 • Nenehno dajem vse od sebe, osredotočam se na rešitve. Prihajam v službo vsak dan navdihnjen, da uporabim vpliv, prinesem inovacije in prispevam k nenehnim izboljšavam.