Galenika a.d. Beograd, kot gospodarski subjekt z dolgoletno tradicijo poslovanja, čigar prevladujoči cilj je odgovorno poslovanje – tako v finančnem, kot tudi v socialnem aspektu – že vrsto let uspešno izvaja ustrezne ukrepe za zaščito življenjskega okolja in realizira cilje, ki upoštevajo stroge zahteve standarda ISO 14001.

Podjetje si že doseženo najvišjo stopnjo zaščite življenjskega okolja prizadeva obdržati še naprej s preventivnim delovanjem, tako zmanjševanjem nastajanja odpadkov kot nenehnim izboljševanjem sistema ravnanja z odpadki. Galenika a.d. Beograd, nenehno ohranja pozitivno podobo zaradi dostopnosti velike količine informacij širši javnosti, z namenom vključevanja občanov v proces odločanja o vprašanjih, ki so pomembna za ohranjanje kakovosti njihovega zdravja.

Še eden izmed načinov, s katerim kaže Galenika a.d. Beograd, svojo predanost izboljšanju zdravja in kakovosti življenjskega standarda, so različni projekti na področju zaščite življenjskega okolja, ki jih podjetje izvede tako samostojno kot tudi v sodelovanju z izkušenimi partnerji. Podjetje podpira različne družbene pobude, ki imajo cilj izboljšati zdravje in kakovost življenja občanov, kot tudi ohranjati življenjsko okolje skozi izvedbo številnih projektov ter promocije zdravega življenjskega sloga.

Politika varovanja življenjskega okolja