AKTUELNE MEDICINSKE INFORMACIJE – Kolorektalni karcinom (CRC)

Kolorektalni karcinom je drugi vodeći uzrok smrti od karcinoma za muškarce i žene u Republici Srbiji, gde svake godine oboli približno 4.500, a letalno završi 3.000 obolelih (izvor: Institut za javno zdravlje Srbije). U Republici Srbiji se sprovodi Nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma debelog creva koji uključuje muškarce i žene strosti od 50. do 74. godine.

Američka Radna grupa za prevenciju bolesti i unapređenje zdravlja (USPSTF), sastavljena od nacionalnih eksperata za prevenciju bolesti i medicinu zasnovanu na dokazima, predstavila je radnu verziju vodiča za skrining kolorektalnog karcinoma (CRC). Vodič se u osnovi zasniva na revidiranim smernicama Američkog udruženja za karcinom (ACS), u fazi je javne rasprave i implicitno ukazuje na potrebu za revidiranjem usvojenih stavova o starosnoj dobi kada je potrebno započeti skrining CRC-a.

Karcinom debelog creva se najčešće dijagnostikuje među osobama starosti od 65. do 74. godine. Ipak, procenjuje se da se čak 10,5% novih slučajeva kolorektalnog karcinoma javlja kod osoba mlađih od 50 godina. Zato, u navedenom dokumentu, suštinska izmena na koju se stavlja akcenat je da se skrining umesto od 50. godine (nivo preporuke A), započne već od 45. godine starosti (nivo preporuke B) kod osoba sa prosečnim rizikom za nastanak CRC-a. Ovaj predlog dolazi usled sve većeg broja dokaza koji ukazuju na povećanu incidencu CRC-a među mlađim odraslim osobama.

Kako autori navode, preporučeni skrining testovi su kolonoskopija i neinvazivni testovi ispitivanja stolice. Ne preporučuju se serumski testovi, testovi urina ili endoskopija video kapsulom.

Napomena: Preporuke USPSTF-a nezavisne su od vlade SAD-a. Ne bi ih trebalo tumačiti kao zvanični stav Agencije za istraživanje i kvalitet zdravstvene zaštite ili američkog Ministarstva zdravlja i socijalnih usluga.

Izvor: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/draft-recommendation/colorectal-cancer-screening3#fullrecommendationstart, last update October 27, 2020.

https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/draft-recommendation/colorectal-cancer-screening3#fullrecommendationstart
Leave a reply