Istraživanje Galenike: Stres, bolovi u kičmi i leđima i poremećaj sna su tri najčešća zdravstvena problema studenata u Srbiji

Beograd, 24. septembar 2020. godine – Galenika je pokrenula istraživanje o svakodnevnim navikama i zdravom stilu života studenata prema kome skoro 53% studenata u Srbiji kao najveći zdravstveni problem navodi izloženost stresnim situacijama. Ostali najčešće navođeni zdravstveni problemi su bolovi u kičmi i leđima (41%), dok poremećaj sna predstavlja najveći problem za skoro trećinu (31%) studenata.

Druge tegobe koje muče studente jesu različiti problemi sa očima i vidom 25,3%, zatim hormonski problemi 18,4%, dok su na petom mestu tegobe s varenjem i metabolizmom prisutne kod 17,3% studenata. U junu 2020. godine, oko 40% ispitanika je redovno dodavalo vitamin C u svoju ishranu, 30% je unosilo minerale, a jedna četvrtina različite vitamine, sa ciljem jačanja imuniteta organizma.

„Fizičko i mentalno zdravlje predstavljaju osnovu ličnog blagostanja i utiču na našu interakciju sa drugima, ali i na to kako mi utičemo na druge i sve ono što nas okružuje. Zbog toga je važno studente informisati i edukovati o zdravijim stilovima života koji će doprineti poboljšanju njihovog sveopšteg mentalnog i fizičkog zdravlja, posebno tokom akademske godine kada sigurno osećaju najveći pritisak“, izjavio je Ricardo Vian Marques, generalni direktor Galenike i dodao:Istraživanje koje smo sproveli potvrdilo nam je da studenti predstavljaju grupaciju koja je vrlo ranjiva u pogledu fizičkog i mentalnog zdravlja, što jeste tema kojoj je potrebno da se udruženi posvetimo, jer je prevencija veoma važna upravo u ovim godinama“.

Ostali uvidi:

Trećina studenata  Srbije je izloženo ekranu mobilnog telefona do 5 sati dnevno

Dok su se mladi izjasnili da manje od deset odsto (9,4%) gleda televiziju više od tri sata, rezultati pokazuju da ispitanici uzrasta najviše vremena provode u aktivnom korišćenju telefona: 41,5% koristi mobilni do 3 sata dnevno, trećina ispitanih (33,5%) do 5 sati dnevno, a 16% čak i više od 5 sati dnevno. Situacija sa računarima i tabletama dodatno ukazuje na popularizaciju prenosivih multifunkcionlanih uređaja: 28,5 odsto mladih koristi ih više od 3 sata.

Pomoć i podrška

Briga o sopstvenom zdravlju podrazumeva prevenciju, ali i mogućnost obraćanja adekvatnim institucijama i ekspertima koji mogu da pruže pomoć i posavetuju studente ukoliko imaju bilo kakve nedoumice ili pitanja. Rezultati istraživanja su pokazali da mladi upravo to i čine, pa tako na pitanje kome se obraćaju prvo ukoliko imaju određeni problem: njih 26,8% je reklo da savet traži od lekara, sa roditeljima se konsultuje jedna četvrtina, a sa prijateljima 17,6%, dok se putem Gugla informiše njih 16,3%.

SZO smatra da je prevencija hroničnih nezaraznih oboljenja vitalna i najvažnija investicija u društvo, posebno kod mlađe populacije radi građenja pozitivnih i zdravih navika. Prevencija izloženosti stresnim situacijama, kao i bilo kojeg drugog oboljenja od krucijalnog je značaja, jer samo preventivnim delovanjem možemo sprečiti mogućnost daljeg razvoja bilo kog zdravstvenih problema sa kojima se studenti suočavaju.

Leave a reply