Istraživanje Galenike: studentima u Srbiji potrebne su zdravije životne navike

Beograd, 10. septembar 2020. – Galenika je pokrenula istraživanje o svakodnevnim navikama i zdravom stilu života studenata prema kome skoro dve trećine studenata smatra da je zdrava ishrana veoma važna. Ipak, oko 45% njih konzumira 3 obroka dnevno, dve trećine pije 1-2l vode dnevno, dok manje od trećine upražnjava sport ili fizičke aktivnosti redovno.

Iako su se studenti većinom izjasnili (61%) da je zdrava ishrana veoma važna, njih 44,6% ne jede povrće svakog dana, dok skoro polovina ne jede voće svakodnevno. Skoro 16% ispitanih je u krajnostima – imaju jedan ili dva obroka dnevno ili pak grickaju ceo dan. Obe krajnosti su nešto više prisutne kod osoba ženskog pola. Kada govorimo o unosu vode čak 8 od 10 ispitanih konzumira manje od 2l vode dnevno pa i u letnjem periodu, a 4,4 % kaže da pije manje od pola litre, ili da uopšte ne pije vodu. Osobe ženskog pola su većini kada je u pitanju konzumacija vode više od 1,5l dnevno.

„Tokom studentskog perioda, mladi imaju dosta obaveza, a malo vremena za sve ono što žele da postignu u toku dana, zbog čega su vrlo često izloženi stresu i nisu svesni opasnosti koja leži u neuravnoteženom načinu života. Međunarodna istraživanja pokazuju da je najveći broj oboljenja među mlađom populacijom rezultat loših životnih navika, kao i nepostojanje svesti o značaju vođenja zdravog načina života, održavanja higijene i redovnih odlazaka na sistematske preglede. Već 75 godina smo čuvari zdravlja i želimo da naša kompanija doprinese podizanju svesti o važnosti građenja i negovanja zdravih navika mladih kao osnove za kvalitetan život, danas i u godinama koje slede“,  izjavio je Ricardo Vian Marques, generalni direktor Galenike.  

Dodatni uvidi:

  1. Više od polovine studenata u Srbiji se ne bavi sportskim aktivnostima

Sportskim aktivnostima u trajanju od barem pola sata, tokom nedelju dana pre istraživanja, u julu se bavilo 77,6 % ispitanika, dok skoro četvrtina (22,4%) nije ni jednom, a među njima su većinom ispitanici ženskog pola. Procenat onih koji se nisu bavili sportskim aktivnostima ili jesu maksimalno dva puta tokom 7 dana iznosi 54,6%.

  1. Više od trećine studenata svakodnevno konzumira cigarete, dok petina koristi kladionice:

Kada je reč o različitim vrstama zavisnosti alkohol i cigarete se najprisutniji u svakodnevnom životu studenata. U toku mesec dana alkohol je konzumiralo 60,4% ispitanih, od kojih svakog dana to čini 1.8%, a 19,7% 2-3 sedmično. Kada govorimo o cigaretama više od trećine ispitanih (35%) se izjasnilo da puši cigarete svaki dan. Na pitanje o korišćenju kladionica, jedna petina ispitanih je potvrdno odgovorilo, od kojih je najviše njih iz Vojvodine i Centralne Srbije, dok se njih 6,7% izjasnilo da konzumira nelegalne psihoaktivne supstance.

SZO smatra da je prevencija hroničnih nezaraznih oboljenja vitalna i najvažnija investicija u društvo, posebno kod mlađe populacije radi građenja pozitivnih i zdravih navika, što je važan zadatak na svim nivoima društva, a ujedinjeni napori pokazuju najbolje rezultate.

Leave a reply