SARS-CoV-2 U VIDU AEROSOLI MOŽE OPSTATI U ZATVORENOJ PROSTORIJI NEKOLIKO SATI I PREVAZIĆI DISTANCU I DUŽU OD 2m

Izdvaja se više načina aerobne transmisije COVID-19 infekcije:

Virusi u kapljicama (većim od 100 µm) obično padnu na tlo i mogu se rasprskavati poput sitnih ‘’topovskih zrna’’ u dometu do 2m.

Međutim, virusi u aerosolima (manjim od 100 µm) mogu ostati kao suspendovane čestice u vazduhu tokom nekoliko sekundi, pa čak i sati, poput dima, i mogu se udahnuti. Oni su visoko koncentrovani u blizini zaražene osobe, ali mogu putovati i duže od 2 m i akumulirati se u vazduhu slabo provetrenih zatvorenih prostorija, što dovodi do širenja zaraze. Pojedinci sa COVID-19, od kojih MNOGI NEMAJU SIMPTOME, tokom disanja i razgovora oslobađaju hiljade aerosola opterećenih virusima.

Pored postojećih obaveza nošenja maski, fizičkog distanciranja i higijenskih mera, neophodno je da se dodaju jasne smernice o važnosti kretanja na otvorenom, poboljšanju kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru i poboljšanju zaštite zaposlenih koji su izloženi visokom riziku.

Izvor: Kimberly A. Prather et al.: Airborne transmission of SARS-CoV-2. Science  16 Oct 2020: Vol. 370, Issue 6514, pp. 303-304.

Leave a reply