Socijalno-ekonomski faktori kao determinanta razlike u incidenciji raka među polovima

Prospektivnom kohortnom studijom Nacionalnog instituta za zdravlje SAD, koja je sprovedena u periodu 1995–2011. na uzorku od 171.274 muškaraca i 122.826 žena starosti 50–71 godina registrovana je stopa incidence od 90/1.000 ispitanika (104/1.000 u muškoj, 71/1.000 u ženskoj populaciji).

Da li ponašanje (pušenje, upotreba alkohola), antropometrijske karakteristike (indeks telesne mase, visina), način života (fizička aktivnost, ishrana, lekovi) i istorija bolesti, zajedno i/ili pojedinačno mogu objasniti rizik za rak?

Rezultati su potvrdili da je u većini anatomskih lokalizacija rizik za rak veći kod muškaraca nego kod žena (prilagođeni opseg rizika 1,3 do 10,8), naročito kod mokraćne bešike, kardije želuca, larinksa i jednjaka.
Faktorima rizika može se objasniti veće oboljevanje muškaraca od adenokarcinoma jednjaka i karcinom jetre, drugih bilijarnih puteva, mokraćne bešike, kože, debelog creva, rektuma i pluća. Međutim, uzroke veće incidence raka kod muškaraca treba tražiti prevashodno među biološkim faktorima povezanih sa (muškim) polom.

Reference:

Jackson SS, Marks MA, Katki HA, Cook MB, Hyun N, Freedman ND, et al. Sex disparities in the incidence of 21 cancer types: Quantification of the contribution of risk factors. Cancer. 2022 Aug 8.

Više informacija možete pročitati na linku.

Najnovije medicinske informacije dostupne na jednom mestu – savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz sveta medicine i još mnogo iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a koji možete preuzeti na linku.

Leave a reply